Scheef zicht

Om scheefstand te bepalen, meet je de bewuste hoek meerdere malen. Een scheef huis is niet bevorderlijk voor het woongenot en een scheve damwand niet voor de veiligheid.

Ratio Viewer biedt ook het juiste zicht bij scheefstand. Dankzij ons online systeem is altijd de laatste stand van zaken te bekijken.

SCHEEFSTAND

Vergaan

Scheefstand meet je onder meer bij:
Gevels | Damwanden | Kademuren | Pijlers van viaducten | Geluidsschermen | Windschermen

Bij bovenstaand rijtje is direct duidelijk dat scheefstand niet wenselijk is. Vanuit de nulmeting, de eerste meting, wordt het verschil van de hoek bepaald. Dus scheef is altijd per definitie de huidige stand ten opzichte van de vorige meting. We meten dan in hoeverre de hoek is ‘vergaan’.

TOTAL STATION-METING

Schuine afstand meten

Een Total Station-meting is te gebruiken bij zowel een verticale als een horizontale verplaatsing, maar is ook zeer geschikt bij het meten van scheefstand. Total Station geeft dus niet alleen een totaalbeeld in 3D, maar is ook zeer totaal in het gebruik. De afstand wordt gemeten om de scheefstand te bepalen. Een goed voorbeeld waarbij Total Station gebruikt wordt voor het meten van scheefstand: de pijlers van een viaduct van Rijkswaterstaat.

INCLINOMETING

Holle buis voor de juiste hoek

Een manier om scheef meetbaar te maken, is door gebruik te maken van de inclinometing. Bij deze manier van meten meet je diverse hoeken boven elkaar, waardoor je ontdekt of er veranderingen plaats hebben gevonden ten opzichte van de nulmeting. Een holle staaf gaat de grond in en wordt daar vastgezet. De staaf zelf beweegt naarmate er beweging in de grond waarneembaar is. Aan de hand daarvan kunnen we onze scheefstand bepalen.

“Wij meten kwaliteit.”

Jan van ’t Veld – Chief Executive Officer

TILTSENSOREN

Op tilt slaan

Een tilt, beter bekend als een hoek. Een tiltsensor is een kleine sensor, te gebruiken voor kleine toepassingen. Klein, goedkoop en makkelijk toepasbaar. Na 0-meting in te zetten voor het bepalen van de deformatie.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88