Externe data inpassen

Onze metingen worden zeer nauwkeurig uitgevoerd en duidelijk gerapporteerd. Toch zijn er data van andere partijen die wij graag inpassen in onze eigen rapportages. Algemene informatie die inzichtelijk is voor iedereen. Op een juiste manier verwerkt, zijn deze gegevens voor u van waarde bij het scheppen van een totaalbeeld.

EXTERNE DATA

Meten met twee maten

Voor een totaaloverzicht van de rapportages maken wij ook gebruik van data afkomstig van andere partijen. Denk hierbij aan het waterpeil ten opzichte van het NAP. Indien toepasbaar voor de bepaalde doeleinden worden deze gegevens meegenomen in de overzichten.

WATERPEIL

Hoe hoog staat het water

Grondwaterspanning wordt door ons gemeten, maar de waterstand van het open water wordt goed bijgehouden door Rijkswaterstaat. Het is interessant om te weten wat de druk van eb en vloed voor invloed heeft op bouwwerken.

ZOUTGEHALTE

Water met een smaakje

Drijvend op de Dode Zee is merkbaar dat zout water een drijvend vermogen heeft. Hoe hoger het zoutgehalte, hoe groter het drijvend vermogen. Dit vermogen heeft gevolgen voor bouwwerken onder de wateroppervlakte. Ook deze gegevens zijn op te vragen bij Rijkswaterstaat.

“Totaalplaatje in beeld.”

Jan van ’t Veld – Chief Executive Officer

TEMPERATUUR

Lekker weertje

De temperatuur die wij dagelijks ervaren, wordt goed bijgehouden en via diverse kanalen gepresenteerd. Wij maken gebruik van de gegevens van Rijkswaterstaat. Warmte en koude zijn van invloed op bouwwerken, dus het is goed om deze bij te houden. Bij Liquid Level Systems of scheurmeter monitoren wij de temperatuur zelf.

RATIO VIEWER

Alle informatie bij elkaar

De combinatie van onze gegevens met die van externe partijen levert een compleet beeld op van de situatie. Het samenspel van diverse factoren wordt in de Viewer bij elkaar geplaatst. Alle benodigde informatie voor u te zien in één dashboard.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88