Wanneer de horizon verplaatst

Bij een horizontale verplaatsing meten we of er een verplaatsing plaats heeft gevonden in de horizontale richting. Dit kan zowel in de lengte als in de breedte. De smaakjes hierbij zijn dan ook XY, X of enkel Y.

Het graven van een gat bijvoorbeeld kan van grote invloed zijn op het gebied en de bouwwerken daaromheen. Gelukkig is ook deze verplaatsing nauwkeurig bij te houden in onze Ratio Viewer.

HORIZONTALE VERPLAATSING

De grond schuift

Een horizontale verplaatsing meet je onder meer bij:
Spoor | Weg | Brug | Damwand | Dijk | Kademuur

Ook hierbij geldt dat je uitgaat van een nulmeting. Hoe is de situatie op dit moment? Vanuit deze meting worden de veranderingen bijgehouden. Oftewel, deformaties worden gemonitord en er wordt tijdig ingegrepen wanneer dat nodig is.

Om problemen bij dam of dijk te voorkomen, is het aan te raden om gegevens realtime inzichtelijk te maken. Het is maar de vraag of een duim in de dijk voldoende helpt als er een scheuring plaatsvindt bij de werkzaamheden.

DIGITALE AFSTANDSMETER

Scheur in afstand

Scheuren zijn te meten met een scheurmeter, oftewel een digitale afstandsmeter. Wellicht denkt u nu meteen aan die scheur bij u in de muur van uw woning. Maar ook horizontale scheuren of horizontale afstanden kunnen op eenzelfde manier worden gemeten. Wat is de afstand tussen punt A en punt B en hoe verhoudt deze zich na verloop van tijd. Een prachtig instrument om te gebruiken bij onder andere de voegbreedtes van tunnels.

``Wij meten de verplaatsing in horizontale richting. XY, X of Y.``

Jan van ’t Veld – Chief Executive Officer

TOTAL STATION-METING

Laat alles zien

De naam van dit type meting verraadt het direct. We zien een 3D-plaatje, een totaalbeeld. Deze manier van meten is zeer efficiënt. Te gebruiken bij zowel horizontale als verticale verplaatsingen. Een mooie toepassing waarbij Total Station ingezet wordt, is aan het spoor. Dit kan letterlijk dwars gaan liggen. De rails veranderen natuurlijk niet van richting, maar dankzij de exacte hoekmeting kan er over een lange afstand wel aangetoond worden dat er een verandering plaatsvindt. Deze verandering kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een verplaatsing van grond direct naast de rails, die op zijn beurt van invloed is op de ligging.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88