Wij meten voor behoud en veiligheid.
Onze passie uw zekerheid.

Onze medewerkers meten met een schat aan ervaring. Kennis en kunde gebundeld bij Ratio Survey B.V. Onze werkwijze is transparant. Wij maken heldere afspraken en leveren kwaliteit.

“Meten is maatwerk. Onze maat is dat wij al onze gemaakte afspraken nakomen en kwaliteit leveren.”

Jan van ’t Veld – Chief Executive Officer

ONZE WERKWIJZE

Onze kwaliteit is
af te meten aan onze
passie voor het vak.

Wij zijn een jong bureau, maar met een schat aan ervaring. Onze medewerkers zijn minimaal tien jaar werkzaam in de wereld van het meten. Deze ervaring en bijbehorende kennis is nu gebundeld in Ratio Survey BV.

Ons doel is: Het leveren van KWALITEIT IN METEN.

Onze definitie van kwaliteit is: Leveren wat de klant verwacht, dus goede afspraken maken en deze vervolgens nakomen.

Oprichting Ratio Survey
Door een aantal meetspecialisten die samen wilden gaan werken om aantoonbare kwaliteit in meten te leveren, is Ratio Survey opgericht per 1 november 2011.

Het beeldmerk van Ratio Survey is een ‘gulden rechthoek’:

De Gulden Snede, ook wel de verdeling in uiterste en middelste reden genaamd, is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich ten opzichte van de kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met een a en het kleinste deel met een b, dan is de verhouding van beide zo dat a : b = (a+b) : a

De bedoelde verhouding a/b wordt het gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter φ (phi). Een gulden rechthoek is een rechthoek met zijden in de verhouding van het gulden getal : lengte : breedte = φ.

Als we in een gulden rechthoek een vierkant tekenen, met a als zijde, is de kleinere rechthoek die overblijft opnieuw een gulden rechthoek. Vervolgens is van elke rechthoek de diagonaal getekend. De diagonalen snijden elkaar in hetzelfde punt. Het snijpunt van de diagonalen werd in de renaissance het ” Oog van God” genoemd. De rechthoeken verkleinen zich volgens φ

Ratio

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88