Meten, weten en risico’s vermijden

Data die een solide basis oplevert, direct inzichtelijk in onze Ratio Viewer

RATIO VIEWER

Realtime data met daarin de laatste metingen van uw project.

Monitoring

Houd zelf bij wat de directe gevolgen zijn van nieuwbouw, renovatie of aanpassingen aan het landschap. Wij voeren de metingen uit en u hebt direct inzichtelijk wat voor het project van belang is. De overzichtelijke weergave maakt dat u altijd in staat bent om tijdig actie te ondernemen op de meest cruciale momenten.

Realtime online

De voortgang is bij te houden waar en wanneer u maar wilt. Dankzij onze online applicatie is de realtime data te monitoren op diverse apparaten. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en hierin niet meer afhankelijk van derden.

Maatwerk

Waarom meten wat u niet wilt weten? Meten is ook maatwerk. Wij brengen alleen de metingen in kaart die relevant zijn voor het project. Naast het realiseren van de metingen adviseren wij bij aanvang over de uit te voeren metingen.

WAAROM RATIO SURVEY

Wij hebben verstand van zaken en weten exact wat we meten.

Wij meten voor behoud en veiligheid. Onze passie en expertise voor allerlei metingen zetten wij graag in bij een enorme diversiteit aan projecten. Wij constateren, rapporteren en adviseren. Afhankelijk van de wens en de opdracht.

Monitoring

Data die cruciaal is voor een goede doorgang van het project moet realtime inzichtelijk zijn voor de juiste personen. Alleen op deze manier kunnen faalkosten tot een minimum gereduceerd worden.

Norm RWS

Uitvoeren van deformatiemetingen conform de strikte eisen van Rijkswaterstaat is met recht een van onze specialismes te noemen. Een meting die wij veel en graag uitvoeren.

Coördineren

Wij nemen een adviserende en toetsende rol in bij diverse multidisciplinaire projecten. Daar waar meerdere partijen samenkomen voor de realisatie van een project, houden wij het overzicht door onze kennis en kunde op een juiste manier in te zetten.

ONZE WERKWIJZE

Onze kwaliteit is af te meten aan onze passie voor het vak.

De hoeveelheid aan projecten is enorm. Van een risicoanalyse voor het kleinste huis bij dijkverzwaring tot de coördinatie van een multidisciplinair project bij het Theemswegtracé in Rotterdam.

Wij meten pas wanneer alles volstrekt helder is. Wanneer alle wensen en verwachtingen besproken zijn en wij onze kwaliteit kunnen borgen door een adviserende rol in te nemen omtrent de metingen.
Geen pand te hoog, geen tunnel te diep en geen brug te ver. Wij weten wat we meten en vormen daarin een excellente partner.

OPDRACHTGEVERS & PARTNERS

Wij werken samen met o.a.

ONZE PROJECTEN

Weten wat we meten?
Bekijk enkele van onze projecten.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88