De norm is bepaald

Nederland timmert lekker aan de weg. En aan tunnels, viaducten en bruggen. Rijkswaterstaat beheert ‘onze’ bouwwerken en omdat wij er met zijn allen intensief gebruik van maken, wil RWS dat deze in optimale staat verkeren. Om het overzicht en de veiligheid te bewaren worden alle metingen verricht conform één werkwijze. Dat is de norm.

DEFORMATIEMETING NORM RWS

Wie meet wat

De deformatiemetingen die worden uitgevoerd voor RWS kennen een behoorlijk eisenpakket. Logisch natuurlijk, want schade aan de bouwwerken moet worden voorkomen en de veiligheid staat voorop. Alle eisen staan vermeld in de ‘productspecificatie deformatiemetingen’. Een dik boekwerk om door te worstelen en een uitdaging om bij te blijven want het is een dynamisch geheel. De specificaties worden regelmatig herzien. Wij zijn bijzonder goed thuis in deze materie en meten ook graag voor u.

“Wij hebben de deformatiemeting volgens de norm van RWS al voor u uitgezocht”

Jan van ’t Veld – Chief Executive Officer

PRODUCTSPECIFICATIE DEFORMATIEMETINGEN

Dezelfde norm

Vervorming van bouwwerken willen we voorkomen. Met dit als doel, heeft Rijkswaterstaat zijn eisenpakket opgesteld voor deformatiemetingen aan eigen kunstwerken. Resultaten worden altijd op dezelfde manier gepresenteerd. Deze uniforme werkwijze is toepasbaar bij zowel een herhalingsmeting als een geheel nieuwe opzet. Er zijn 7 stappen welke doorlopen moeten worden. Het gaat om de volgende metingen: Z-meting, XY-metingen, voegmetingen en scheefstandmetingen.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88