Deformatiemeting

Bouwwerken meten voor Rijkswaterstaat gaat gepaard met een eisenpakket. En er zijn een heleboel eisen waar je aan moet voldoen.

Meetnet

Inrichten, uitvoeren en berekenen

Voordat we van start gaan met de meting zelf, hebben we eerst een akkoord nodig voor het meetontwerp. Wij verzorgen dit ontwerp, waarna u dit kunt indienen bij RWS. Bij akkoord kunnen we verder met de volgende stap.

De inrichting van het meetnet gebeurd door plaatsing van deformatiemeetpunten. Wij houden hierbij rekening met alle gestelde eisen en voeren controles uit. Als alles juist is ingericht, is het tijd voor de metingen en de bijbehorende berekeningen. Ook deze zijn onderhevig aan strikte voorwaarden. Ratio Survey zorgt voor de juiste resultaten.

Presenteren van resultaten

Alle meetresultaten worden volgens de voorschriften gepresenteerd aan Rijkswaterstaat. Wij verzorgen uitgebreide rapportages waarbij we rekening houden met de eisen van dat moment.

Ratio Survey hecht waarde aan zeer hoge kwaliteit. Onze eigen norm ligt hoger dan uw maat. Ontdek het nu zelf.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88