Deformatie meten met de waterpas

Hoogteverschillen worden met waterpassing nauwkeurig gemeten. De meting wordt uitgevoerd door twee man sterk. Eén persoon staat achter het meetinstrument en de ander posteert zichzelf met de meetstok op afstand. De meetbaak zelf kent diverse barcodes die ‘gescand’ worden door het instrument. Na nulmeting kunnen de hoogteverschillen op deze manier zeer nauwkeurig bepaald worden.

Waterpassing

Pas op met water

Waterpassing is een goede meetmethode om in te zetten als je huis bij het water of op veengrond staat. Wat doet de grond ten opzichte van het huis? Wanneer moet er actie ondernomen worden om schade te voorkomen?

Bij waterpassing is het niet nodig om gegevens realtime inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij niet om een continue meting, maar om een meting die na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een half jaar, nog eens uitgevoerd dient te worden. Deformatie wordt zeer nauwkeurig weergegeven aan de hand van de nulmeting.

Wij kiezen ervoor om al onze metingen weer te geven binnen onze tool, de Ratio Viewer. Zo ook de metingen die niet realtime zijn. Onze Viewer kent een prettige, zeer gebruiksvriendelijke online omgeving, waarin gegevens op een overzichtelijke manier worden weergegeven.

Ratio Viewer uw tool?

Ratio Survey hecht waarde aan zeer hoge kwaliteit. Onze eigen norm ligt hoger dan uw maat. En de Ratio Viewer hanteert dezelfde waarden. Ontdek het nu zelf.

Rapportages direct online inzichtelijk. Bekijk deformaties op desktop, tablet of smartphone.

Wat nu gebeurt, is bij u bekend. Cruciale data paraat wanneer dit nodig is.

Gebruiksvriendelijk dashboard waarin duidelijke grafieken weergegeven worden. Data zoals u die wenst.

Wanneer grenzen worden overschreden, wordt er direct alarm geslagen.

Op tijd ingrijpen betekent dat u niet achteraf de faalkosten gepresenteerd krijgt.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88