Verticaal gestrekt

Een zakking kan grote, nadelige gevolgen hebben voor bouwwerken. Om schade en problemen voor te zijn, meet Ratio Survey de verticale verplaatsingen en presenteert deze online.

Start bij het begin

Meten: van nul naar verticaal

Iedere meting begint met een nulmeting, zo ook de verticale verplaatsing. Vanaf dit punt worden de veranderingen nauwlettend bijgehouden en gemonitord. Laten we nog eens kijken naar de Thomassentunnel. In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat de tunnel doet in zijn natuurlijke situatie. Er zit ‘beweging’ in de tunnel door weer en verkeer. Afhankelijk van temperatuur en drukte. Om dit goed in kaart te brengen, kost een goede nulmeting tijd.

Situatie verandert

Continue metingen

Als er direct naast de tunnel een groot bouwproject start, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de tunnel zelf. Meten is ook in dit geval weten. De nulmeting zorgt er nu voor dat we de natuurlijke situatie heel goed af kunnen zetten tegen de nieuwe situatie. Voordat de bouw van start gaat, zijn de grenswaarden voor mogelijke deformaties vastgesteld. De norm is bepaald. Door continu metingen uit te voeren, wordt er tijdig alarm geslagen wanneer deze waarden bereikt zijn. Er kan direct gehandeld worden, omdat wij er op tijd bij zijn.

Nazakkingen

Afzakkertje na afloop

Ook na de bouwsituatie kunnen de waarden nog wijzigen ten opzichte van de nulmeting. Daarom is het van belang ook deze fase nauwkeurig te monitoren. Ratio Survey houdt continu metingen en rapporteert deze in de Ratio Viewer. Daardoor worden ook de zakkingen na afloop van de bouwfase tijdig gesignaleerd.

Mogelijkheden online

Diverse meetmomenten om deformaties bij te houden is een keuze die u kunt maken. U kunt ook kiezen voor een continue meting die direct inzichtelijk is. Wij presenteren al onze gegevens in onze online tool. Maak gebruik van de rapportages die nodig zijn voor uw project om zodoende de risico’s te beheersen.

Ratio Survey hecht waarde aan zeer hoge kwaliteit. Onze eigen norm ligt hoger dan uw maat. En de Ratio Viewer hanteert dezelfde waarden. Ontdek het nu zelf.

Rapportages direct online inzichtelijk. Bekijk deformaties op desktop, tablet of smartphone.

Wat nu gebeurt, is bij u bekend. Cruciale data paraat wanneer dit nodig is.

Gebruiksvriendelijk dashboard waarin duidelijke grafieken weergegeven worden. Data zoals u die wenst.

Wanneer grenzen worden overschreden, wordt er direct alarm geslagen.

Op tijd ingrijpen betekent dat u niet achteraf de faalkosten gepresenteerd krijgt.

Data waar u van op aan kunt.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88