Trillingen meten

De golven veroorzaakt door trillingen worden gemeten door onze trillingsmeter. Weet wat de gevolgen zijn wanneer de grond onder je voeten trilt.

Trillen

Trillend op mijn benen

Trillingen kunnen schade toebrengen aan bouwwerken en dit kan direct gevolgen hebben voor onze veiligheid. Het belang van deze meting is enorm. Onze meetapparatuur wordt aan het te meten object bevestigd, waarna de meting van start kan. Onze trillingsmeter is een klein apparaat dat direct gekoppeld is aan het internet, en de gegevens rechtstreeks doorstuurt naar onze Ratio Viewer. Zijn de eerder vastgestelde grenswaarden bereikt, dan zal er een melding uitgaan.

Duidelijke rapportages

Trillend van spanning wachten op de uitslag van de laatste meting behoort bijna tot het verleden. Spoedig staan de realtime rapportages ook klaar in onze online omgeving. Zo weet u direct waar u aan toe bent. Op tijd ingrijpen voorkomt een gat in het budget of verspilling van kostbare tijd.

Ratio Survey hecht waarde aan zeer hoge kwaliteit. Onze eigen norm ligt hoger dan uw maat. En de Ratio Viewer hanteert dezelfde waarden. Ontdek het nu zelf.

Rapportages direct online inzichtelijk. Bekijk deformaties op desktop, tablet of smartphone.

Wat nu gebeurt, is bij u bekend. Cruciale data paraat wanneer dit nodig is.

Gebruiksvriendelijk dashboard waarin duidelijke grafieken weergegeven worden. Data zoals u die wenst.

Wanneer grenzen worden overschreden, wordt er direct alarm geslagen.

Op tijd ingrijpen betekent dat u niet achteraf de faalkosten gepresenteerd krijgt.

Data waar u van op aan kunt.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88