Tot aan de horizon

Wanneer de grond zich horizontaal verplaatst, dan gebeurt er iets met de grond daaronder. Aan ons de taak om deze gevolgen in kaart te brengen en op overzichtelijke wijze aan u te presenteren.

Vaste grond
onder de voeten

Invloed op de ondergrond

Van scheur in de weg tot scheuren in dam of dijk. Het is belangrijk te weten wat de grond doet in zijn natuurlijke situatie, maar zeker ook bij veranderingen. Tot op welke hoogte is een scheur acceptabel en wanneer komt onze veiligheid in het geding? Continu metingen uitvoeren en raadplegen is de beste vorm van risicomanagement.

Stuwende kracht

Huisje op de dam

Een huisje op dam of dijk geeft een idyllisch beeld. Maar wonen bij water vraagt om alertheid. De stuwende kracht van water vraagt een reactie van de grond. Wat betekent dit voor dat prachtige huisje en hoe anticipeer je tijdig op veranderingen? De metingen van Ratio Survey spelen hierop in en de resultaten worden online in onze Ratio Viewer getoond. Een gewaarschuwd mens …

Mogelijkheden dashboard

Benieuwd naar de mogelijkheden van uw eigen online omgeving?

Ratio Survey hecht waarde aan zeer hoge kwaliteit. Onze eigen norm ligt hoger dan uw maat. En de Ratio Viewer hanteert dezelfde waarden. Ontdek het nu zelf.

Rapportages direct online inzichtelijk. Bekijk deformaties op desktop, tablet of smartphone.

Wat nu gebeurt, is bij u bekend. Cruciale data paraat wanneer dit nodig is.

Gebruiksvriendelijk dashboard waarin duidelijke grafieken weergegeven worden. Data zoals u die wenst.

Wanneer grenzen worden overschreden, wordt er direct alarm geslagen.

Op tijd ingrijpen betekent dat u niet achteraf de faalkosten gepresenteerd krijgt.

Data waar u van op aan kunt.

Demo aanvragen?

Wilt u investeren in de grootst mogelijke kostenbesparing?

Vraag dan direct onze demo aan en zie wat de tool voor u kan betekenen. Wij informeren u graag. Meten is namelijk maatwerk.

    Of neem telefonisch contact op via +31 (0)6 105 463 88